[6 lipiec 2003] 
22 maja został podpisany ostateczny akt notarialny dotyczący .......„Pojawiająca się na pewnym etapie praktyki pewność, że uwarunkowane, lecz świadome kroki prowadzą do nieuwarunkowanego i trwałego celu, jest naprawdę niezwykłym podarunkiem” – Lama Ole Nydahl.


„Szczodrość czyni nas partnerami w rozwoju, sprawia, że stajemy się częścią wydarzeń, że nasze życia rzeczywiście nabierają prawdziwego znaczenia.” -
Lama Ole Nydahl


Klub 108 – jest naszym wspólnym projektem, mającym na celu zbieranie funduszy na zakup ośrodków miejskich. Chcemy by ponadczasowa mądrość i środki przekazane przez Buddę stały się bliższe naszemu życiu poprzez miejsca w których nasze codzienne sprawy będą mogły przeplatać się z błogosławieństwem i medytacją. Ponieważ w miejskich ośrodkach jest nas ciągle zbyt mało byśmy samodzielnie mogli kupić nieruchomość, najlepszym wyjściem wydaje się stworzenie ogólnopolskiego funduszu, zbierającego środki na ten cel. Stąd projekt Klubu 108. Dzięki uczestnictwie w tym projekcie rozwijamy szczodrość, budujemy między sobą związki, uczymy się widzieć nasze ośrodki w kategoriach wspólnej całości. Możemy wszyscy wziąć udział w wielkim wyzwaniu, jakim jest przenoszenie wyjątkowych metod buddyzmu Diamentowej Drogi na zachodni grunt po to, aby umożliwić rozwój umysłu ludziom Zachodu, praktycznym i pełnym idealizmu. Mamy więc rzadką możliwość wykonania działań, których skutek będzie owocował przez długie, długie lata i dotknie bardzo wielu ludzi. W tym projekcie chodzi o to, by nasze poszczególne małe działania zamienić w duży wspólny efekt. To dzięki miejskim ośrodkom i pracy w nich możemy cały czas należeć do mandali, gdzie wszelkie potrzebne energie są obecne i gdzie towarzyszy nam błogosławieństwo i powodzenie.